Jaunumi

Starptautiska atzinība
02.03.2022
TRUBasketball trenera Raimonda Feldmaņa zināšanas guvušas atzinību Itālijā! Basketbola žurnāla Coach Box Magazine jaunākajā numurā publicēts viņa raksts par lēmumu pieņemšanu 3×3 laukumos.
Coach Box Magazine žurnāls tapis pēc iniciatīvas no Itālijas basketbola federācijas Nacionālās treneru komitejas, un izdevuma mērķis ir spēcināt Itālijas starptautisko konkurētspēju.
Pateicībā par ieguldījumu Itālijas treneru kultūras attīstīšanā Raimonds saņēma atzinības vēstuli no šī projekta patrona, slavenā trenera Etores Mesinas.