Nometnes

TRUBasketball nākotnes plānos ietilpst dažādu basketbola nometņu rīkošana, sekmējot spēlētāju meistarības pilnveidi un sportisku aktivitāšu veicināšanu.